Zadzwoń Do Nas!
+48 502 495 647

Oferta

Konsultacje / diagnoza psychologiczna

Zapraszamy na kosultacje psychologiczne rodziców/ opiekunów zaniepokojonych obserwowanymi u dziecka trudnościami. 


Pracujemy z dziećmi:

 • z zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( zespół Aspergera, autyzm)
 • z zaburzeniami rozwoju mowy i języka
 • z zaburzeniami zachowania
 • z zaburzeniami nastroju , emocji ( m.in. lęk separacyjny, rywalizacja w rodzeństwie)
 • z zaburzeniami lękowymi
 • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • z zaburzeniami odżywiania
 • z niepełnosprawnościami intelektualnymi, zespołami genetyczymi 
 • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi 
 • z mutyzmem wybiórczym
 • z tikami
 • z moczeniem dziennym , nocnym; zanieczyszczaniem się kałem
 • z innymi zaburzeniami psychicznymi 

Konsultacje psychologiczne prowadzone są z rodzicem/ rodzicami  celem uzyskania porady dotyczącej pomocy dziecku. 


W gabinecie istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy dziecka w oparciu o standaryzowane narzędzie diagnostyczne m.in diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego (IQ) - Skala Inteligencji i Rozwoju Dzieci (IDS).