Zadzwoń Do Nas!
+48 502 495 647

Oferta

Terapia pedagogiczna

To zajęcia specjalistyczne, usprawniające zaburzone funkcje 
i stymulujące ogólny rozwój dziecka. To oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze, które mają na celu kreować mocne strony dziecka, a wspierać jego słabe strony. 


Podczas zajęć zastosowane są różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu:

  • Stymulować wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dziecka. 
  • Eliminować niepowodzenia szkolne i ich ujemne konsekwencje. Łagodzić zaburzenia emocjonalne i stworzyć warunki dziecku, pozwalające na zdobycie sukcesu.
  • Przywrócić motywację do nauki i podnieść samoocenę dziecka, umożliwiając wyrażanie swoich emocji. 
  • Rozwijać i usprawniać, m.in.: percepcję wzrokową i słuchową, funkcje motoryczne, sprawność manualną i grafomotoryczną, funkcje językowe, pamięć i koncentrację uwagi, lateralizację, umiejętność czytania i pisania, techniki matematyczne. 
  • Wyrównywać wiadomości szkolne i deficyty rozwoju, umożliwiać zdobycie wiedzy o otaczającym go świecie oraz umiejętności rozwijające wyobraźnie, kreatywność i wiarę we własne siły. 

Zajęcia terapeutyczne dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka.