Zadzwoń Do Nas!
+48 502 495 647

Terapeuci

Monika Kaleta

Monika Kaleta

  • Psycholog dziecięcy, Terapeuta Integracji Sensorycznej

  • 502495647

Jestem psychologiem dziecięcym , terapeutą Integracji Sensorycznej,  w ramach studiów uzyskałam również przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam pierwszy stopień czteroletnich dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo- behawioralnej, w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz pierwszy i drugi stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach . Swoją pracę poddaje superwizji, celem świadczenia jak najlepszej jakości usług oraz rozpoczęcia procesu certyfikacji i ubiegania się o tytuł Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach . Obszar moich zainteresowań skupia się również wokół psychoterapii humanistyczno- doświadczeniowej, w zakresie której chciałabym rozwijać swoje kompetencje terapeutyczne. Wierzę, że potrzeba relacji i więzi wraz z potrzebą autonomii odgrywają centralną rolę na drodze do osiągnięcia szczęśliwego życia.

Podczas swojej pracy zawodowej wspieram dzieci, młodzież a także ich rodziców celem wzmacniania wzajemnych relacji i nauki wspólnego pokonywania trudności. W życiu zawodowym jak i osobistym kieruje się i korzystam z założeń rodzicielstwa bliskości, którego filozofia bazuje na zasadach teorii przywiązania . Wierzę, że więź emocjonalna jaką budujemy z dziećmi sprzyja prawidłowemu rozwojowi społeczno- emocjonalnemu , wpływając na poczucie szczęścia. Zbudowanie bezpiecznego stylu przywiązania wyposaża dziecko w najważniejsze z kompetencji potrzebnych do rozwoju pełnej odporności psychicznej.

Szczególnie ważnym i bliskim mi obszarem pracy jest wspieranie osób neuroróżnorodnych m.in. z zespołem Aspergera. W pracy z nimi opieram się na założeniach Stosowanej Analizy Potrzeb, akcentującej rolę zdrowego otoczenia a także uważności na dostrzeganie jak i zrozumienie ich potrzeb. Powyższe wartości jak i atmosfera bezpieczeństwa oraz zaufania sprzyjają budowaniu relacji, wspierającej w pokonywaniu trudności i wyzwań jakie stawia przed nimi neuroróżnorodność.

Swoje doświadczenie nabywałam podczas licznych praktyk, kursów i szkoleń w kraju jak i za granicą, a także poprzez pracę w ośrodkach terapii dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzę jak i dążę do rozwoju gabinetu Progressio w Jaśle, starając się oferować  fachową pomoc zgłaszającym się pacjentom i ich rodzinom . Współpracowałam z Centrum Terapii Integro a także  z Bajkowym Prywatnym Przedszkolem w Jaśle- pełniąc tam funkcję psychologa oraz terapeuty Integracji Sensorycznej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej -prowadząc konsultacje psychologiczne dla rodzin z dziećmi.

Wsród ukończonych szkoleń i kursów znajdują się:

- Psychoterapia dzieci i młodzieży/ kurs roczny/ Mensana, Ośrodek Terapii Poznawczo- Behawioralnej

- Kreatywne interwencje poznawczo- behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży / Therapy Tools

-Interwencje poznawczo- behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD/ Therapy Tools

-Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie/ Therapy Tools

-Samouszkodzenia-jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem / Therapy Tools

-Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo- behawioralnym / Therapy Tools

-Psychoterapia poznawczo- behawioralna w pracy z perfekcjonizmem / Poza Schematami

-Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania /Poza Schematami

- Trening Umiejętności Społecznych/ Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości

-Szkoła Konsultacji dla psychologów – moduł 2,3,4/ Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów A. Stein,G. Stańczyk

Prywatnie jestem mamą wspaniałej trójki - Zosi, Kasi i Tymka, uwielbiam czytać książki, poznawać nieznane zakątki, doświadczać piękna świata i korzystać z możliwości jakie przed nami otwiera. Troska o moich bliskich a także praca zawodowa to najważniejsze obszary mojego życia, dzięki którym wciąż się uczę i dla których wciąż chcę się rozwijać.


Chciałabym aby wszystkie dzieci-  małe jak i duże, zdrowe jak i z deficytami rozwojowymi czy niepełnosprawnościami miały szanse na  pełne radości  dzieciństwo oraz zdobycie kompetencji, umożliwiających im prowadzenie samodzielnego, szczęśliwego życia.

 
"Jeśli kochasz swoje dzieciństwo dostatecznie, jest rzeczą niemożliwą, abyś go jeszcze choć jeden raz nie mógł kiedyś przeżyć."
Věroslav Mertl

 

Pozostali terapeuci: