Zadzwoń Do Nas!
+48 502 495 647

Oferta

Terapia psychologiczna

Po przeprowadzeniu konsultacji psychologicznej z rodzicami/opiekunami dziecka oraz diagnozy dziecka  ( w przypadku zaburzeń wymagających diagnozy psychiatrycznej- kierujemy rodzinę do lekarza specjalisty) istnieje możliwość uczestnictwa w terapii psychologicznej.


Są to cotygodniowe spotkania z psychologiem, uzyskującym kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii. Terapie prowadzone są w nurcie poznawczno-behawioralnym, pozostają dostosowane do specyficznych potrzeb i wieku dziecka/nastolatka.  W trakcie trwania terapii współpracujemy równocześnie z rodzicami dziecka, a jeżeli istnieje taka potrzeba z placówką przedszkolną/ szkolną.


Terapia z psychologiem prowadzona jest także u dzieci, w przypadku których istnieje konieczność wyrównania obecnych deficytów rozwojowych.