Zadzwoń Do Nas!
+48 502 495 647

Oferta

Profilaktyka logopedyczna

 (zajęcia indywidualne lub grupowe) - to działania mające na celu zapobieganie zaburzeniom mowy i wszelkim nieprawidłowościom obserwowanym w jej przebiegu. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzone są zajęcia logopedyczne o charakterze ogólnorozwojowym, których zadaniem jest między innymi:

  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej,
  • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego,
  • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną poprzez: ćwiczenia/gry/zabawy ortofoniczne, słuchowe, rytmiczne, usprawniające narządy mowy i artykulacji, a także dykcji.

Profilaktyka to także działania mające na celu wczesne rozpoznanie zaburzeń mowy u małych dzieci, dlatego oferujemy również wykonanie badań przesiewowych w przedszkolach.