Zadzwoń Do Nas!
+48 502 495 647

Oferta

Diagnoza logopedyczna

Jest to kilkuetapowe postępowanie badawcze, które ma na celu potwierdzenie bądź wykluczenie występowania zaburzeń mowy. Diagnozę stawia się na podstawie danych, które zostały zebrane podczas wywiadu przeprowadzonego z rodzicami lub opiekunami prawnymi (w przypadku dzieci), a także obserwacji oraz testów językowych. Diagnoza uzupełniana jest dodatkowo o:

  • badanie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
  • badanie funkcji połykania,
  • badanie funkcji oddychania,
  • orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego,
  • badanie słuchu fonematycznego,
  • badanie kompetencji komunikacyjnych,
  • badanie płynności, prozodii mowy,
  • badanie mówienia oraz rozumienia,
  • badanie czytania, pisania
  • badanie lateralizacji półkul mózgowych,

Istnieje możliwość przygotowania pisemnej opinii logopedycznej.
W niektórych przypadkach logopeda może zlecić również dodatkowe konsultacje specjalistyczne. Mogą to być np. konsultacje laryngologiczne, foniatryczne, neurologiczne, okulistyczne czy psychologiczne.