Zadzwoń Do Nas!
+48 502 495 647

Oferta

Terapia logopedyczna

Przez terapię logopedyczną rozumiemy całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). Terapia logopedyczna jest procesem, na który składa się cykl regularnych zajęć logopedycznych oraz zaleconych ćwiczeń do wykonywania w domu.
Zajęcia terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz do wieku pacjenta.

Podczas pracy z pacjentami stosuję się według potrzeb:

 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia usprawniające aparat fonacyjny,
 • ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy,
 • ćwiczenia usprawniające świadomość fonologiczną,
 • masaż narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia rozhamowujące mowę spontaniczną poprzez np. śpiewnie piosenek, gry i zabawy,
 • ćwiczenia leksykalne,
 • ćwiczenia grafomotoryczne,
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej,
 • wywoływanie głosek,
 • utrwalanie wywołanych głosek,
 • automatyzację wywołanych głosek,
 • zadawanie ćwiczeń do wykonania w domu.

Zajęcia w gabinecie trwają zwykle 50 minut, jednak czas trwania terapii powinien być dostosowany do wieku oraz możliwości psychofizycznych pacjenta, dlatego istnieje możliwość ich skrócenia lub wydłużenia.